Medlemssidan

NOVT

 

 

Medlemsavgift 200:- /år

PG 437 33 66 -6

Att vara medlem i Nordvärmlands veterantekniker innebär att du får:

Fördelaktig veteranfordonsförsäkring genom MHRF (Folksam).

Gratis entre för dig och familjen på Torsby Fordonsmuseum.

10% rabatt på böcker som försäljes på museet.

 

Föreningen behöver flera aktiva medlemmar för öppethållande under helger vid vårt fina museum. Du som känner att du vill hjälpa Oss med detta ring

Torbjörn Lundell 0560-13353 för mer info.

Vi vill gärna att du meddelar Oss din mejladress

OBS Nytt telefonnummer till museet +46 (0) 72 706 88 73

Välkomna hälsar styrelsen

 

 

Vill du ha E-postadress under nya domännamnet ring: 070 680 28 06 (ivar)

tex: namn@torsby-fordonsmuseum.se

För inlogg till bloggen maila info@torsby-fordonsmuseum.se

 

  1. Ordförande: Josef Kjellgren 070-539 45 48
  2. Vice ordf: Roland Einarsson 070-210 83 66
  3. Sekreterare: Stig Johansson 072-523 48 00
  4. Kassör: Winn Wan Brouvershaven 070-603 70 58
  5. ledamot 1: Olle Einarsson 070-614 43 02
  6. ledamot 2: Inge Uddström 070-554 20 16
  7. ledamot 3: Torbjörn Lundell 073-806 12 53

---------

Novt Bilblogg

Nordvärmlands Veterantekniker

 

Museet: Tel: +46 (0) 72 706 88 73, 0705-394548

 

E-post: info@torsby-fordonsmuseum.se

Hemsida: www.torsby-fordonsmuseum.se