Museet

Fordonsmuseet en upplevelse för dig också!

Torsby Fordons Museum ordnar veteranmöten i den idylliska Herrgårdsparken.

Museet inrymmer ca 125 fordon. I parken kan man ströva omkring eller sitta och vila
för att sedan gå in och fika i vår servering!

Interiör bilhallen

Välkommen att fika i serveringen

kaffe, the och kalla drycker.

Även glassförsäljning, böcker m m.

Några Få Meter från E45 ligger museet.